תעסוקה מעברית

תעסוקה מעברית

שלב ביניים המאפשר הכשרה לקראת תעסוקה נתמכת במקומות עבודה שאינם מרכזי התעסוקה המוגנים של העמותה. בשלב זה לא מתקיימים יחסי עובד-מעביד בין מקום העבודה למשתקם והעמותה מהווה גוף מתווך למול העובד.