עמותת כוכב הצפון

ע"ר 580409761

טלפון: 04.9570129

פקס: 04.6383156

כתובת: 'מארג' רח' מירון 1 א' כפר ורדים ת.ד. 1210 מיקוד 2514700

דוא"ל. 
cochav@cochav.org.il

www.cochavhatzafon.org.il 

 

עמותת כוכב הצפון