תעסוקת בית

תעסוקת בית
מודל המתאים למי שאינו יכול להשתלב במסגרת, מסיבות שונות (לדוגמא טיפולי דיאליזה, חרדות, קשיי ניידות זמניים וכד'). אנשים אלו יקבלו לביתם מכסת עבודה ואחת לשבוע לערך ייפגשו עם מלווה מהעמותה שייתן מענה להיבטים רגשיים ובירוקרטיים. 
שירותי תעסוקת בית ניתנים בכל אזור הגליל המזרחי.